Beste Piloten,

Sinds 15 juni 2023 hebben wij op Midden-Zeeland (EHMZ) onze Visual Approach Charts aangepast. Wij hebben de Visual Approach Chart van baan 09 en baan 27 gecombineerd, voorheen waren dit twee losse kaarten.

Omdat wij sinds november de SAR-helikopter van Bristow hebben mogen verwelkomen op ons vliegveld hebben wij een aangepaste aanvliegroute via het zuiden gecreëerd welke alleen gebruikt mag worden door helikopters met een spoedeisend karakter en niet gebruikt mag worden door fixed-wings. De Visual Approach Procedures voor fixed-wings voor baan 09 en baan 27 zijn niet veranderd en het fixed-wing circuit ligt, zoals jullie gewend zijn, aan de noordkant van het vliegveld.

De navigatieapps Garmin Pilot, ForeFlight en Skydemon hebben de verandering van onze Visual Approach Chart niet goed doorgevoerd. De navigatieapps hebben op de Visual Approach Chart voor baan 27 de helikopterprocedures gezet, hierdoor kan de indruk gewekt worden dat het aanvliegen van baan 27 via het zuiden moet. Het aanvliegen van baan 27 via het zuiden is absoluut niet de bedoeling.

Mochten er vragen zijn over de veranderde Visual Approach Charts of is er een naviagtieapp die nog niet genoemd is? Laat het ons weten via info@vliegveldzeeland.nl of 0113-612528.

Hopende jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Team Midden-Zeeland

Dear Pilots,

Since 15 June 2023, we have adjusted our Visual Approach Charts in Midden-Zeeland (EHMZ). We have combined the Visual Approach Chart of runway 09 and runway 27, previously these were two separate charts.

Because we have been able to welcome Bristow’s SAR-helicopter to our airfield since November. We have created an adapted approach route via the south, which may only be used by helicopters with an emergency character and may not be used by fixed-wings. The Visual Approach Procedures for fixed-wings for runways 09 and 27 have not changed and the fixed-wing circuit is, as you are used to, on the north side of the airfield.

The Garmin Pilot, ForeFlight and Skydemon navigation apps did not properly implement the change to our Visual Approach Charts. The navigation apps have placed the helicopter procedures on the Visual Approach Chart for runway 27, which may give the impression that approaching runway 27 must be via the south. Approaching runway 27 from the south is absolutely not allowed.

If there are any questions about the changed Visual Approach Charts or is there a navigation app that hasn’t been mentioned yet? Let us know via info@vliegveldzeeland.nl or 0113-612528.

Hoping to have informed you sufficiently.

Team Midden-Zeeland