Geschichte

Flughafen von Mittelzeeland

Geschichte

 

Gedurende de laatste jaren groeit het aantal vliegbewegingen gestaag en heeft Vliegveld Midden Zeeland mogelijkheden om zowel de (kleine) zakelijke als de recreatieve luchtvaart verder te ontwikkelen. Daarnaast maken vliegtuigen en helikopters ten behoeve van overheidstaken steeds meer gebruik van de faciliteiten van het vliegveld. Zoals de politie, onze koning, de trauma helikopter, de douane en milieucontroles.

Die Politik für 2007 ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, ein gutes Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Interessen zu finden.

Der Flugplatz umfasst eine Fläche von 23 Hektar und liegt innerhalb der Stadtgrenzen von Middelburg.

Het vliegveldterrein is eigendom van diverse luchtvaartgebonden bedrijven, stichtingen en clubs. De exploitatie berust bij Zeeland Airport B.V.
Het vliegveld heeft een eigen luchthavengebouw, van waaruit radiocontact met de vliegtuigen wordt onderhouden. Daarin zijn tevens de directie en administratie gehuisvest.

De start- en landingsbaan van Vliegveld Midden Zeeland heeft een lengte van bijna 1000 meter. Mede om de geluidshinder tot een minimum te beperken is de drempel van baan nummer 09 aan het eind van de vorige eeuw ongeveer 200 meter naar het oosten verschoven.

Die Offshore hat seit März 2018 unseren Flughafen gefunden. Von diesem Zeitpunkt an gibt es etwa 4 Flüge pro Woche.