Umwelt

Flughafen von Mittelzeeland

Umwelt

 

Es versteht sich von selbst, dass der Flughafen Midden Zeeland sich dieser einzigartigen Lage und damit auch seiner Verantwortung gegenüber der begehrten Ruhe und dem Raum, der für die Provinz Zeeland charakteristisch ist, bewusst ist.

Mileuregels
Vliegveld Midden-Zeeland kent strenge regels, gekoppeld aan verkregen vergunningen met betrekking tot het milieu en opgelegd door onder andere de Gemeente Middelburg; deze worden nauwkeurig nageleefd en trouwens frequent gecontroleerd.
Haar eigen verantwoordelijkheid geldt met name de geluidshinder.
Daarom zijn specifieke vliegprocedures voorgeschreven, welke omliggende recreatiegebieden moeten beschermen tegen overlast en hinder.
Komende en vertrekkende vliegers worden hier voortdurend over geïnformeerd.

Vanwege de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn diverse gebieden aan beperkingen onderhevig bij het overvliegen; ook wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk mijden van dichtbevolkte centra.