Overlast?

Flughafen von Mittelzeeland

Ondervindt u overlast?

 

Overlast melden van vliegverkeer
Wanneer u overlast ervaart van vliegverkeer in de provincie Zeeland kunt u dit melden bij het Milieumeldpunt van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland). RUD Zeeland zorgt namens de provincie Zeeland voor de klachtbehandeling. Het Milieumeldpunt is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar via het telefoonnummer 0118 41 2323.

Sie werden untersuchen, wer oder was die Beschwerde verursacht hat. Der Flugplatz hat nur eine Sicht auf Flugzeuge auf dem Flugplatz selbst und nicht auf Flugzeuge in der Umgebung. Es gibt keine Flugsicherung und keine Radarkontrolle.

Wenn Sie durch Bewegungen auf unserem Flughafen belästigt werden, können Sie eine Beschwerde einreichen, indem Sie sich telefonisch an die Hafenbehörde wenden. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um Ihre Beschwerde zu Ihrer Zufriedenheit zu bearbeiten. Die Telefonnummer lautet 0113-61 25 28

U kunt ook via de contactpagina een klacht achterlaten.

Hoe wordt uw klacht behandeld?
Wanneer u telefonisch contact opneemt met het Milieumeldpunt zal de medewerker u vragen waarvan u precies overlast heeft; overvliegend vliegverkeer of bewegingen op een vliegveld zelf. Dit is belangrijk vanwege de verschillende bevoegdheden.

Overlast van overvliegend vliegverkeer / gedragingen in het luchtruim;

In dit geval behandelt de Inspectie leefomgeving en Transport (IL&T) of de luchtvaartpolitie uw klacht. Het gaat bijvoorbeeld om vlieghoogte of (onveilig)gedrag in het luchtruim. De medewerker van het Milieumeldpunt informeert u over de contactgegevens van IL&T of de luchtvaartpolitie. De RUD Zeeland behandelt uw klacht niet.

Overlast van bewegingen op een vliegveld of (tijdelijke) start- en landingslocatie;

Voor alle grondgebonden activiteiten is RUD Zeeland bevoegd om uw klacht in behandeling te nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om starten en landen, of gebruik van een vliegveld buiten de openingstijden. De medewerker van het Milieumeldpunt geeft uw klacht door aan de piketmedewerker van RUD Zeeland. De piketmedewerker neemt contact met u op om de klacht te bespreken. Hierna volgt inhoudelijk onderzoek naar de klacht. Over de bevindingen wordt u desgewenst geïnformeerd.

Commissie Regionaal Overleg;
De Commissie voor Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland (CRO) is er om in overleg met betrokkenen te zorgen dat luchthaven Midden-Zeeland kan functioneren, terwijl ook rekening gehouden wordt met de belangen van anderen in de omgeving. Het gaat dan niet alleen om milieu (geluid, stank, veiligheid) maar ook om de betekenis van de luchthaven voor bijvoorbeeld de economie, werkgelegenheid en recreatie. De CRO is de opvolger van de Commissie 28 en de voorzitter is oud-gedeputeerde van de Provincie Zeeland de heer J. Suurmond. Provinciale Staten stelden de CRO op 21 december 2012 in.

Indien U meer info wenst kunt u hier de CRO pagina bezoeken.