Visie

Flughafen von Mittelzeeland

Vision von Mittelzeeland

 

Onze doelgroepen hebben allen een specifieke relatie met het vliegveld, die Vliegveld Midden Zeeland op de juiste wijze moet onderhouden. In de toekomstvisie nemen een duidelijke, transparante communicatie met alle doelgroepen en een gezonde exploitatie van het vliegveld een belangrijke plaats in voor het voortbestaan van het vliegveld. Midden Zeeland wil met al haar diensten en producten meerwaarde leveren aan het toeristische product in Zeeland, het bedrijfsleven en aan bezoekers.

Aktionäre und Benutzer

Aandeelhouders zijn voornamelijk de bedrijven, stichtingen en verenigingen die zijn gevestigd op het luchtvaartterrein en een aantal grote Zeeuwse bedrijven.
Zij zijn veelal direct betrokken bij het operationeel gebruik daarvan. Zij zijn gebaat bij een gezonde exploitatie en een voortdurende optimale gebruiksmogelijkheid van het vliegveld. Datzelfde geldt voor de gebruikers, waartoe ook diverse aandeelhouders mogen worden gerekend.

Het beleid van de exploitant is gericht op een gezonde financiële basis.
Die moet naast de noodzakelijke exploitatiekosten ruimte bieden voor investeringen, waarmee Zeeland Airport B.V. een optimaal en dus veilig gebruik van het luchtvaartterrein kan garanderen. In de visie van de exploitant doet elk incident direct afbreuk aan de optimale orde en (vlieg)veiligheid, die hijzelf continu nastreeft.

Einwohner

Der zentralseeländische Flughafen ist wichtig für die Erholung, die Wirtschaft und die Beschäftigung. Aber Schall und Sicherheit sind für die Anwohner und andere Personen in der Gegend wichtig. Im öffentlichen Regionalen Konsultationsausschuss (CRO) von Zentralseeland beraten sich alle beteiligten Parteien, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Flughafens zu gewährleisten. Im CRO sind Gemeinden, Anwohner, der Flughafenbetreiber, Flughafennutzer und Umweltorganisationen vertreten.

In de visie van de Zeeland Airport B.V. is bekendheid met alle aspecten van het vliegveld, waaronder haar ambities voor de (nabije) toekomst van essentieel belang voor het creëren en onderhouden van een goede relatie met haar ‘buren’.
Kortom,het vliegveld wil in HARMONIE leven met zijn omgeving.

Kommunal- und Provinzregierung

Naast de door de (rijks-)overheid verplichte rapportages van voornamelijk vliegbewegingen inclusief geluidsproductie, is een open communicatie met zowel de gemeente Middelburg als de provincie Zeeland van essentieel belang bij zaken, zoals politieke besluitvorming met betrekking tot het (voort)bestaan van Vliegveld Midden-Zeeland.
In de visie van de exploitant is als voorwaarde gesteld dat alle operationele activiteiten plaatsvinden in volstrekte openheid en volgens de geldende wet- en regelgeving.
Alleen door zo te handelen mag Zeeland Airport B.V. begrip en waardering verwachten voor de activiteiten op en vanaf Vliegveld Midden-Zeeland.

Tourismus, Wirtschaft und Besucher

Mit all seinen Dienstleistungen und Produkten will der Flughafen auch einen Mehrwert für Tourismus, Wirtschaft und Besucher bieten.

Motto

Met haar visie betreffende openheid, eerlijkheid en een voortdurende communicatie met alle doelgroepen doet Vliegveld Midden-Zeeland er alles aan haar motto:
“het vriendelijkste kleine vliegveld van Nederland!” te realiseren.