History

Central Zeeland Airport

History

 

Gedurende de laatste jaren groeit het aantal vliegbewegingen gestaag en heeft Vliegveld Midden Zeeland mogelijkheden om zowel de (kleine) zakelijke als de recreatieve luchtvaart verder te ontwikkelen. Daarnaast maken vliegtuigen en helikopters ten behoeve van overheidstaken steeds meer gebruik van de faciliteiten van het vliegveld. Zoals de politie, onze koning, de trauma helikopter, de douane en milieucontroles.

The policy for 2007 is mainly aimed at finding a good balance between economic and environmental interests.

The aerodrome covers an area of 23 hectares and is located within the municipal boundaries of Middelburg.

Het vliegveldterrein is eigendom van diverse luchtvaartgebonden bedrijven, stichtingen en clubs. De exploitatie berust bij Zeeland Airport B.V.
Het vliegveld heeft een eigen luchthavengebouw, van waaruit radiocontact met de vliegtuigen wordt onderhouden. Daarin zijn tevens de directie en administratie gehuisvest.

De start- en landingsbaan van Vliegveld Midden Zeeland heeft een lengte van bijna 1000 meter. Mede om de geluidshinder tot een minimum te beperken is de drempel van baan nummer 09 aan het eind van de vorige eeuw ongeveer 200 meter naar het oosten verschoven.

The Offshore has found our airport since March 2018. From that moment on there are about 4 flights a week.