Environment

Central Zeeland Airport

Environment

 

It goes without saying that Midden Zeeland Airport is aware of this unique location and therefore also of its responsibility with regard to the much sought-after peace and quiet and space, characteristic of the Province of Zeeland.

Mileuregels
Vliegveld Midden-Zeeland kent strenge regels, gekoppeld aan verkregen vergunningen met betrekking tot het milieu en opgelegd door onder andere de Gemeente Middelburg; deze worden nauwkeurig nageleefd en trouwens frequent gecontroleerd.
Haar eigen verantwoordelijkheid geldt met name de geluidshinder.
Daarom zijn specifieke vliegprocedures voorgeschreven, welke omliggende recreatiegebieden moeten beschermen tegen overlast en hinder.
Komende en vertrekkende vliegers worden hier voortdurend over geïnformeerd.

Vanwege de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn diverse gebieden aan beperkingen onderhevig bij het overvliegen; ook wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk mijden van dichtbevolkte centra.