Rules and Procedures

Op Vliegveld Midden-Zeeland

Rules and Procedures

Hieronder vindt u een overzicht van de geldende regels en procedures van Vligeveld Midden Zeeland.

Central Zeeland Airport

Central Zeeland Airport

EHMZ AD 2.21 Noise Abatement Procedures

Ten westen van het luchtvaartterrein (APRX 0,5 NM) ligt een groot multifunctioneel recreatiegebied (o.a. kampeerterrein).

Om dit gebied te mijden zijn geluidsbeperkende procedures ingesteld voor:
Starts/circuits vanaf RWY 27.
Naderingen/circuits voor RWY 09.
Indien om veiligheidsredenen de voorkeurprocedures (geluidsbeperking) niet kunnen worden uitgevoerd, dienen de alternatieve procedures te worden gebruikt.

For further details see EHMZ AD 2.22 Flight procedures.

EHMZ AD 2.22 Flight procedures

1 PROCEDURES AND RULES FOR VFR FLIGHTS

invoegen en verlaten van het circuit dient te geschieden zoals aangegeven op de zichtnaderingskaarten AD 2.EHMZ-VAC.1 en AD 2.EHMZ-VAC.2.
1.1 Algemeen

Het circuitgebied mag niet overvlogen worden op een hoogte beneden 1006 ft AMSL (1000 ft AAL).
De circuithoogte is 706 ft AMSL (700 ft AAL).
Het zichtverkeerscircuit moet worden uitgevoerd binnen de horizontale begrenzing van het circuitgebied behorende bij de baan in gebruik.
Let op het zweefvliegcircuit ten zuiden van het luchtvaartterrein.
Gemarkeerde gebieden moeten worden gemeden.
Bebouwde kommen moeten zoveel als mogelijk worden gemeden.
1.2 Zichtvertrekprocedures

1.2.1 RWY 09

Leave the circuit in accordance with the rules for the standard air traffic circuit (see ENR 1.2 section 8).

1.2.2 RWY 27

Klim op take-off leg rechtuit tot het eind van het veld.
Draai naar rechts naar grondkoers 310° MAG om het kampeerterrein te mijden.
Draai niet beneden 206 ft AMSL (200 ft AAL).
Verlaat het circuitgebied op grondkoers 297° MAG gedurende het uitklimmen naar 1006 ft AMSL (1000 ft AAL).
Indien om veiligheidsredenen de voorkeurprocedure (geluidsbeperking) niet kan worden uitgevoerd, dient de alternatieve vertrekprocedure te worden gebruikt, namelijk rechtdoor uitklimmen.

1.3 Viewing procedures

1.3.1 RWY 09

Invoegen in het circuit overeenkomstig de regels voor het standaard luchtverkeerscircuit.
Het final leg dient zo gevlogen te worden, indien de veiligheid dit toestaat, dat het kampeerterrein ten westen van het luchtvaartterrein gemeden wordt.
Het final leg mag 30° afwijken (grondkoers 117° MAG).
Bereik eindnaderingsgrondkoers 087° MAG op 306 ft AMSL (300 ft AAL).
Inhalen (afsnijden) van verkeer dat de alternatieve procedure vliegt is verboden.
Indien om veiligheidsredenen de voorkeurprocedure (geluidsbeperking) niet kan worden uitgevoerd, dient de alternatieve naderingsprocedure te worden gebruikt, namelijk volgen van het standaard luchtverkeerscircuit.

1.3.2 RWY 27

The standard air traffic circuit applies (see ENR 1.2 section 8).

EMHZ AD 2.23 Additionele Informatie
  1. Op de aangegeven zweefbaan mag dagelijks met zweefvliegtuigen worden gevlogen; in het weekend vinden er meer zweefvliegactiviteiten plaats.
  2. De landings- en circuitgebieden van zweefvliegtuigen moeten worden vermeden door andere luchtvaartuigen.
  3. Tijdens de zomermaanden worden buiten AD OPR HR zweefvliegtuigen met een lier te water gelaten. Vlieg niet over het luchtvaartterrein onder 2006 FT AMSL (2000 FT AAL).
  4. Piloten die draaien naar een offset final naar gras RWY 09 moeten goed uitkijken voor verkeer vanuit het westen op ofwel de offset nadering ofwel de standaard nadering.
  5. Gras maaien kan dagelijks plaatsvinden.
  6. Parachutespringen mag plaatsvinden zoals vermeld in ENR 5.5 en/of zoals afgekondigd door NOTAM.
  7. Helikopters parkeren aan de zuidkant van het tankstation om te tanken.
  8. Tijdens de zomermaanden buiten AD OPR HR mogelijk RPAS-operaties op het luchtvaartterrein. Vlieg niet over het luchtvaartterrein onder 2006 FT AMSL (2000 FT AAL).