Geschiedenis

Vliegveld Midden Zeeland

Geschiedenis

 

Gedurende de laatste jaren groeit het aantal vliegbewegingen gestaag en heeft Vliegveld Midden Zeeland mogelijkheden om zowel de (kleine) zakelijke als de recreatieve luchtvaart verder te ontwikkelen. Daarnaast maken vliegtuigen en helikopters ten behoeve van overheidstaken steeds meer gebruik van de faciliteiten van het vliegveld. Zoals de politie, onze koning, de trauma helikopter, de douane en milieucontroles.

Het beleid anno 2007 is vooral gericht op het vinden van een goed evenwicht tussen de economische en milieubelangen.

Het luchtvaartterrein beslaat een oppervlakte van 23 hectare en is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Middelburg.

Het vliegveldterrein is eigendom van diverse luchtvaartgebonden bedrijven, stichtingen en clubs. De exploitatie berust bij Zeeland Airport B.V.
Het vliegveld heeft een eigen luchthavengebouw, van waaruit radiocontact met de vliegtuigen wordt onderhouden. Daarin zijn tevens de directie en administratie gehuisvest.

De start- en landingsbaan van Vliegveld Midden Zeeland heeft een lengte van bijna 1000 meter. Mede om de geluidshinder tot een minimum te beperken is de drempel van baan nummer 09 aan het eind van de vorige eeuw ongeveer 200 meter naar het oosten verschoven.

Sinds Maart 2018 heeft de Offshore ons vliegveld gevonden. Vanaf dat moment zijn er ongeveer 4 vluchten per week.