Milieu

Vliegveld Midden Zeeland

Milieu

 

Vanzelfsprekend is Vliegveld Midden Zeeland zich bewust van deze unieke ligging en daarmee tevens van haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de zo gewilde rust en ruimte, karakteristiek voor de Provincie Zeeland.

Mileuregels
Vliegveld Midden-Zeeland kent strenge regels, gekoppeld aan verkregen vergunningen met betrekking tot het milieu en opgelegd door onder andere de Gemeente Middelburg; deze worden nauwkeurig nageleefd en trouwens frequent gecontroleerd.
Haar eigen verantwoordelijkheid geldt met name de geluidshinder.
Daarom zijn specifieke vliegprocedures voorgeschreven, welke omliggende recreatiegebieden moeten beschermen tegen overlast en hinder.
Komende en vertrekkende vliegers worden hier voortdurend over geïnformeerd.

Vanwege de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn zijn diverse gebieden aan beperkingen onderhevig bij het overvliegen; ook wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk mijden van dichtbevolkte centra.