De regels en procedures voor piloten

EHMZ AD 2.21 Geluidsbeperkende Procedures

Ten westen van het luchtvaartterrein (APRX 0,5 NM) ligt een groot multifunctioneel recreatiegebied (o.a. kampeerterrein). Om dit gebied te mijden zijn geluidsbeperkende procedures ingesteld voor:

Starts/circuits vanaf RWY 27.
Naderingen/circuits voor RWY 09.
Indien om veiligheidsredenen de voorkeurprocedures (geluidsbeperking) niet kunnen worden uitgevoerd, dienen de alternatieve procedures te worden gebruikt.

Voor nadere gegevens zie EHMZ AD 2.22 Vliegprocedures.

EHMZ AD 2.22 Vliegprocedures

1 PROCEDURES EN REGELS VOOR VFR-VLUCHTEN

invoegen en verlaten van het circuit dient te geschieden zoals aangegeven op de zichtnaderingskaarten AD 2.EHMZ-VAC.1 en AD 2.EHMZ-VAC.2.
1.1 Algemeen

Het circuitgebied mag niet overvlogen worden op een hoogte beneden 1006 ft AMSL (1000 ft AAL).
De circuithoogte is 706 ft AMSL (700 ft AAL).
Het zichtverkeerscircuit moet worden uitgevoerd binnen de horizontale begrenzing van het circuitgebied behorende bij de baan in gebruik.
Let op het zweefvliegcircuit ten zuiden van het luchtvaartterrein.
Gemarkeerde gebieden moeten worden gemeden.
Bebouwde kommen moeten zoveel als mogelijk worden gemeden.
1.2 Zichtvertrekprocedures

1.2.1 RWY 09

Verlaat het circuit overeenkomstig de regels voor het standaard luchtverkeerscircuit (zie ENR 1.2 paragraaf 8).

1.2.2 RWY 27

Klim op take-off leg rechtuit tot het eind van het veld.
Draai naar rechts naar grondkoers 310° MAG om het kampeerterrein te mijden.
Draai niet beneden 206 ft AMSL (200 ft AAL).
Verlaat het circuitgebied op grondkoers 310° MAG gedurende het uitklimmen naar 1006 ft AMSL (1000 ft AAL).
Indien om veiligheidsredenen de voorkeurprocedure (geluidsbeperking) niet kan worden uitgevoerd, dient de alternatieve vertrekprocedure te worden gebruikt, namelijk rechtdoor uitklimmen.

1.3 Zichtnaderingsprocedures

1.3.1 RWY 09

Invoegen in het circuit overeenkomstig de regels voor het standaard luchtverkeerscircuit.
Het final leg dient zo gevlogen te worden, indien de veiligheid dit toestaat, dat het kampeerterrein ten westen van het luchtvaartterrein gemeden wordt.
Het final leg mag 30° afwijken (grondkoers 120° MAG).
Bereik eindnaderingsgrondkoers 090° MAG op 306 ft AMSL (300 ft AAL).
Inhalen (afsnijden) van verkeer dat de alternatieve procedure vliegt is verboden.
Indien om veiligheidsredenen de voorkeurprocedure (geluidsbeperking) niet kan worden uitgevoerd, dient de alternatieve naderingsprocedure te worden gebruikt, namelijk volgen van het standaard luchtverkeerscircuit.

1.3.2 RWY 27

Het standaard luchtverkeerscircuit is van toepassing (zie ENR 1.2 paragraaf 8).

1.4 VFR-verkeercircuits

1.4.1 RWY 09

Het final leg dient zo gevlogen te worden, indien de veiligheid dit toestaat, dat het kampeerterrein ten westen van het luchtvaartterrein gemeden wordt.
Het final leg mag 30° afwijken (grondkoers 120° MAG).
Bereik eindnaderingsgrondkoers 090° MAG op 306 ft AMSL (300 ft AAL).
Inhalen (afsnijden) van verkeer dat de alternatieve procedure vliegt is verboden.
Doorstartlandingen mogen alleen worden uitgevoerd door vliegers die bekend zijn met de plaatselijke omstandigheden.
Indien om veiligheidsredenen de voorkeurprocedure (geluidsbeperking) niet kan worden uitgevoerd, dient de alternatieve circuitprocedure te worden gebruikt, namelijk volgen van het standaard luchtverkeerscircuit.

1.4.2 RWY 27

Klim op take-off leg rechtuit tot het eind van het veld.
Draai naar rechts naar grondkoers 310° MAG en draai daarna verder naar rechts naar crosswind, om het kampeerterrein te mijden.
Draai niet beneden 206 ft AMSL (200 ft AAL).
Voor het resterende deel is het standaard luchtverkeerscircuit van toepassing.
Doorstartlandingen mogen alleen worden uitgevoerd door vliegers die bekend zijn met de plaatselijke omstandigheden.
EHMZ AD 2.23 AANVULLENDE INFORMATIE